Věnujeme výherní cenu do soutěže s parfémem Deydee (úplná pravidla SMS soutěže)

07. 11. 2016

ÚPLNÁ PRAVIDLA
SMS SOUTĚŽE O JÍZDU VE FERRARI 458 Spider

 

 

 1. POŘADATEL A PROVOZOVATEL: Vinař Group, spol. s r.o., Praha 5 - Hlubočepy, Strakonická 3309 /2e, PSČ 15000, IČ: 29392730, DIČ CZ29392730 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190 861
 2.  

WBC Prague, spol s r.o. – Praha 4 – Bělehradská 1051/17, PSČ: 140 00 

 (dále též „Organizátor“).

 

 1. TECHNICKÁ PODPORA SOUTĚŽE: GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9-11, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 25098900, DIČ CZ25098900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4489 (dále též „Technická podpora“)

 

 1. NÁZEV SOUTĚŽE: Vyhraj super jízdu ve Ferrari

 

 1. TERMÍN KONÁNÍ: 7. 11. 2016 (00:01 hod.) - 31. 12. 2016 (23:59 hod.)
   
 2. MÍSTO KONÁNÍ:             Česká republika
                              (dále jen „místo konání soutěže“)

 

 1. WEBOVÁ ADRESA SOUTĚŽE:              http://blog.profirentcars.cz
                                                    www.daydee.cz
   
 2. INFOLINKA SOUTĚŽE: +420 267 090 338 (po –pá 9:00-17:00)

 

 1. SOUTĚŽNÍ VÝROBEK: Soutěž se vztahuje na nákup parfému Day Dee 100 ml.

 

 1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE: Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále též „účastník“).

 

 1. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastník zakoupí 100 ml parfém Day Dee.  Do soutěže je možno přihlásit se vícekrát. Pro každé zařazení do soutěže musí soutěžící splnit podmínku, a to koupit (případně opakovaně) soutěžní výrobek, který bude uveden na účtence a vždy se nově registrovat s platným pokladním dokladem. V 1 SMS může být zaslaný pouze jeden konkrétní čas nákupu, který musí souhlasit s pokladním dokladem. Účastník se do soutěže zapojí zakoupením výrobku v kamenném obchodě či objednáním výrobků přes e-shop, kdy podmínkou účasti v soutěži je jejich zaplacení

Účastník zakoupí soutěžní výrobek v době od 7.11. 2016 do 31.12. 2016 na území České republiky.

Účastník je povinen ponechat si účtenku/účtenky do 29. 2. 2017 z nákupu, pro pozdější kontrolu v případě výhry. Na těchto účtenkách musí být čitelně a srozumitelně uvedeno kdy, kde a jaké soutěžní výrobky byly zakoupeny.

Soutěžní otázka zní: „Jak se jmenuje originální parfém Martina Dejdara?“

 

Formáty soutěžních SMS:

Registrace: zákazník odešle SMS ve tvaru:       DAYDEEmezeraČÍSLOPOKLADNÍHODOKLADUmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraODPOVĚDNASOUTĚŽNÍ OTÁZKU
př. DAYDEE 12568 JAN NOVAK 12564

na telefonní číslo 900 06 03. Cena jedné odeslané SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH.

 Po registraci v soutěži obdrží účastník potvrzující SMS. U potvrzující SMS se vyhodnocuje klíčové slovo „DAYDEE“. Slovo DAYDEE se musí nacházet na začátku zprávy, nezáleží, zda je uvedeno velkým či malým písmem. Pokud není tato podmínka splněna, není SMS zařazená do systému.

 

 

Potvrzující SMS pro Českou republiku:

SMS 1:   
Vase SMS nebyla zaregistrovana z duvodu spatneho formatu SMS.Informace o presnem tvaru soutezni SMS najdete na http://blog.profirentcars.cz  nebo www.daydee.cz

SMS 2:
Vase SMS je registrovana do souteze. Vice informaci k soutezi na http://blog.profirentcars.cz nebo www.daydee.cz. Uschovejte si svou uctenku!

SMS 3:
Vase SMS nebyla zaregistrovana z duvodu duplicity telefonního cisla a pokladního dokladu. Vice informaci k soutezi na http://blog.profirentcars.cz nebo www.daydee.cz.

SMS 4:
Vase SMS nebyla zaregistrována z duvodu ukonceni souteze.

 1. VÝHRY:
  K dispozici je níže uvedená výhra: Výhrou je jízda (řízení) ve voze Ferrari 458 Spider, která je realizována za předpokladu, že výherce dosáhl věku 21 let a vlastní řidičské oprávnění skupiny B. Podmínkou převzetí výhry je podpis prohlášení, že po dobu jízdy výherce plně odpovídá za provoz vozu a případné škody způsobené na vozidle nebo za škody způsobené provozem vozu. Vůz je pojištěný s 10% spoluúčastí a je sjednáno pojištění odpovědnosti.  Vůz je výherci zapůjčen na dobu 12 hodin s limitem do 150 km.  V případě, že výherce odmítne řídit vůz, nebo výherce nedosáhl věku 21 let, je možné uplatnit výhru tak, že výhru je možno vyčerpat jako spolujízdu s řidičem společnosti Vinař Group, s.r.o.

 

ZPUSOB VÝBĚRU VÝHERCE:

Výhru získává soutěžící, který splnil podmínky uvedené v těchto pravidlech a dále zejména též následující podmínky:

 

Soutěžní SMS byla do systému GLOBDATA doručena a zařazena v rámci doručených platných soutěžních registrací. Podmínkou předání výhry je předložení účtenky s datem nákupu a časem nákupu, který byl použit ve výherní soutěži SMS.

 

Výherce výhry jízda Ferrari bude vybrán na základě:

 • Zaslané správné zaregistrované soutěžní SMS v soutěžním období.
 • Správnou odpovědí na otázku: „Jak se jmenuje originální parfém Martina Dejdara?“
 •  Výherce bude vylosován po 31. 12. 2016 do 10. 1. 2017 za účasti státního notáře

 

NÁROK NA VÝHRU:
 

Nárok na výhru „zapůjčení vozu Ferrari 458 Spider“ má jeden účastník soutěže za dobu konání soutěže, který splní podmínky účasti a zároveň:


Nárok na výhru získá výherce, který správné odpověděl na soutěžní otázku a splnil všechny podmínky pro registraci do soutěže.  Výhercem se stává ten, kterého vylosoval stání notář po ukončení soutěže tj. po 31. 12. 2016 nejpozději však do 10. 1. 2017.

 

Vylosovaný soutěžící bude informován o výhře nejpozději do 12. 1. 2017 a to formou SMS  nebo telefonicky.   Výherce bude navíc telefonicky požádán o zaslání kontaktu do 14 dnů ode dne slosování a poté do 14 dnů musí prokázat Organizátorovi nárok na vydání výhry originálem účtenky, jinak nárok na výhru propadá.

 

Výherce musí výhru (termín) objednat nejpozději do 31. 1. 2017, a realizovat do 30. 4. 2017 to jednorázovým uplatněním, jinak výhra propadá.

Organizátor si podmiňuje předání výhry předložením pokladního dokladu s údaji odpovídajícím údajům uvedeným v soutěžní SMS, kterými nárok na výhru vznikl.

 

 1. PŘEDÁNÍ VÝHER:

Výhru je možné si převzít v sídle organizátora soutěže: Vinař Group, s.r.o. Strakonická 3309/2e, Hlubočepy – Praha 5 PSČ 150 00.

 

 1. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů vč. emailové adresy společnosti WBC Prague, s.r.o. se sídlem Bělehradská 1051/17, 140 00 Praha 4,
  IČ: 24792403, DIČ CZ24792403  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174246  a společnosti Vinař Group, spol. s r.o., Praha 5 - Hlubočepy, Strakonická 3309 /2e, PSČ 15000,
  IČ: 29392730, DIČ CZ29392730 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 190 861 jako správci případně jiné třetí osobě, jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, § 12, § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce.
 3. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas také s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizna případných obrazových či zvukových záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu jednoho roku od skončení soutěže.
 4. Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, tel. číslo a adresa.

 

 1. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
 1. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 2. Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy s novými pokladními doklady a řádného splnění soutěžních podmínek. Pokud budou doručena z jednoho telefonního čísla stejná unikátní čísla vícekrát, i v případě zaslání stejného unikátního čísla z jiného telefonního čísla, bude první SMS přijatá a ostatní budou ze soutěže vyřazené jako duplicitní.  
 3. Organizátor neodpovídá za doručení výher či za nedoručení SMS do SMS centra, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, SMS zprávy z pevných telefonních linek či jiná aplikační rozhraní nebudou přijímány. SMS nesplňující podmínky formátu uvedené pro každý jednotlivý případ v těchto pravidlech, popř. jiným způsobem zaslané v rozporu s pravidly soutěže budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §22 Občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána a tato výhra bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístil na dalším místě v pořadí.
 5. Organizátor je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže, který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má Organizátor důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy. Pokud soutěžící nesplní podmínky soutěže, zejména nepředá soutěžní tiket, nebo nesdělí pořadateli potřebné osobní údaje k předání výhry, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalším místě v pořadí.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, vyplácení peněžního plnění při nečerpání celé hodnoty výherního balíčku jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
 7. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.
 8. Organizátor soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách soutěže  nebo na www.daydee.cz a na http://blog.profirentcars.cz 

 1. Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Komentáře

Novinky a aktuality

Máme tu konečně SUPER počasí a tak jezdíme a jezdíme. 

Přečíst článek

Kup si 100 ml parfém Day Dee, a vyhraj v SMS soutěži jízdu ve Ferrari 458 Spider.

Přečíst článek

Přihlaste sek odběru novinek